UA-171306688-1 ข่าวประชาสัมพันธ์ - อบต.น้ำอ้อม ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 - องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู โทรศัพท์: 045-662-087 โทรสาร: 045-662-087 เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 16.30 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง/ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์/ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้/ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า/ผู้ช่วงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2565   ลงประกาศ ณ 21-5-65    คลิกดูไฟล์

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 2565      ลงประกาศ ณ 3-5-65   คลิกดูไฟล์

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 2565     ลงประกาศ ณ 3-5-65  คลิกดูไฟล์

- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มีนาคม 2565  ลงประกาศ ณ 20-4-65  คลิกดูไฟล์

- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญ ฯลฯ ประจำเดือนมีนาคม 2565  ลงประกาศ ณ 20-4-65  คลิกดูไฟล์

- ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลน้ำอ้อม  ลงประกาศ ณ 23-3-65  คลิกดูไฟล์

- สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  คลิกดูไฟล์

- บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กุมภาพันธ์ 2565  คลิกดูไฟล์

- บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กุมภาพันธ์ 2565 (2)  คลิกดูไฟล์

- บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มกราคม 2565 (2)  คลิกดูไฟล์

- บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มกราคม 2565  คลิกดูไฟล์

- บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม มกราคม 2565  คลิกดูไฟล์

- บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยความพิการ ธันวาคม 2564  คลิกดูไฟล์

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ธันวาคม 2564  คลิกดูไฟล์

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พฤษจิกายน 2564  คลิกดูไฟล์

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พฤษจิกายน 2564  คลิกดูไฟล์

- บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม พฤศจิกายน 2564  คลิdดูไฟล์

- บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม ตุลาคม 2564  คลิกดูไฟล์

- บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยความพิการ ตุลาคม 2564  คลิกดูไฟล์

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตุลาคม 2564  คลิกดูไฟล์

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดปี 2564  คลิกดูไฟล์

- ประกาศสร้างถนนคอนกรีตวัดภูดินแดง   21-02-63                  คลิกดูไฟล์
- ประกวดราคาสร้างถนนคอนกรีตวัดภูดินแดง  21-02-63             คลิกดูไฟล์

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com