UA-171306688-1 แผนการใช้จ่ายเงิน - อบต.น้ำอ้อม ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 - องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู โทรศัพท์: 045-662-087 โทรสาร: 045-662-087 เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 16.30 น.

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีพ.ศ. 2564   รอบ 6 เดือน 
เดือน ตุลาคม 2563                        12-5-64      คลิ๊ก
เดือน พฤศจิกายน 2563                  12-5-64      คลิ๊ก
เดือน ธันวาคม 2563                       12-5-64      คลิ๊ก
เดือน มกราคม 2564                       12-5-64      คลิ๊ก
เดือน กุมภาพันธ์ 2564                    12-5-64      คลิ๊ก
เดือน มีนาคม 2564                        12-5-64      คลิ๊ก

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม เรื่องรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563        12-5-64    คลิ๊ก


งบรายรับรายจ่าย ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563    คลิกดูไฟล์

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com