แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คลิกดูไฟล์

 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 2565
รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีพ.ศ. 2564   รอบ 6 เดือน 
เดือน ตุลาคม 2564                          คลิก                      
เดือน พฤศจิกายน 2564                    คลิก                 
เดือน ธันวาคม 2564                        คลิก                         
เดือน มกราคม 2565                        คลิก                         
เดือน กุมภาพันธ์ 2565                     คลิก                 
เดือน มีนาคม 2565                         คลิก    

 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินองค์การบริหารงานส่วนตำบลน้ำอ้อม  คลิก
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ  คลิก                  
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ  คลิก             

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีพ.ศ. 2564   รอบ 6 เดือน 
เดือน ตุลาคม 2563                           คลิก
เดือน พฤศจิกายน 2563                     คลิก
เดือน ธันวาคม 2563                          คลิก
เดือน มกราคม 2564                          คลิก
เดือน กุมภาพันธ์ 2564                       คลิก
เดือน มีนาคม 2564                           คลิก

 

ข้อบัญญัติ ประจำปี 2563

- งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  คลิกดูไฟล์


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม เรื่องรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563        12-5-64    คลิก


งบรายรับรายจ่าย ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563    คลิกดูไฟล์

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com