** แนวทางปฏิบัติการจัดการ 

- การร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบ 2565  คลิกดูไฟล์

 

** คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- คู่มือการปฎิบัติงานขอนุญาตก่อสร้างอาคาร  คลิกดูไฟล์

- คู่มือสำหรับประชาชน การขุดดินถมดิน  คลิกดูไฟล์

- คู่มือสำหรับประชาชนการจัดเก็บค่าบำรุงท้องที่  คลิกดูไฟล์

- คู่มือสำหรับประชาชนการชำระภาษีป้าย  คลิกดูไฟล์

- คู่มือสำหรับประชาชนจดทะเบียนพานิชย์  คลิกดูไฟล์

- ประปาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม  คลิกดูไฟล์

 

 ** คู่มือการปฏิบัติงาน
- คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ คลิกดูไฟล์
- คู่มือการจัดทำงบประมาณ คลิกดูไฟล์
- คู่มือการปฏิบัติ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พศ.2539 คลิกดูไฟล์
- คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 คลิกดูไฟล์
- ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท คลิกดูไฟล์
- คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกดูไฟล์
- คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี คลิกดูไฟล์
- คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติ คลิกดูไฟล์
- การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง คลิกดูไฟล์
- คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกดูไฟล์
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com