UA-171306688-1 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ - อบต.น้ำอ้อม ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 - องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู โทรศัพท์: 045-662-087 โทรสาร: 045-662-087 เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 16.30 น.

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลสถิติการขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร  คลิกดูไฟล์

ข้อมูลสถิติการขออนุญาตประกอบกิจการเก็บปฎิกูลมูลฝอย  คลิกดูไฟล์

ข้อมูลสถิติการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย  คลิกดูไฟล์

ข้อมูลสถิติการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์  คลิกดูไฟล์

ข้อมูลสถิติการให้บริการจดทะเบียนพานิชย์  คลิกดูไฟล์

ข้อมูลสถิติการให้บริการรับชำระภาษีป้าย  คลิกดูไฟล์

ข้อมูลสถิติการให้บริการลงทะเบียนและยื่นรับเบี้ยคนพิการ  คลิกดูไฟล์

ข้อมูลสถิติการให้บริการลงทะเบียนและยื่นรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คลิกดูไฟล์

 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปี    คลิกดูไฟล์
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com