UA-171306688-1 รายงานผลการดำเนินงาน - อบต.น้ำอ้อม ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 - องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู โทรศัพท์: 045-662-087 โทรสาร: 045-662-087 เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 16.30 น.

** รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจให้บริการ

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้การบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ  คลิกดูไฟล์

- รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563    24-5-64  คลิกดูไฟล์

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com