UA-171306688-1 งานนโยบายและแผน - อบต.น้ำอ้อม ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 - องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู โทรศัพท์: 045-662-087 โทรสาร: 045-662-087 เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 16.30 น.

** แผนดำเนินงานประจำปี

- แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565  คลิ๊กดูไฟล์

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570  คลิ๊กดูไฟล์

 

** รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบงาน 6 เดือน

- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 รอบเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม2565 คลิ๊กดูไฟล์

 

** รายงานดำเนินงานประจำปี

- แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565  คลิ๊กดูไฟล์

 

** แผนยุททธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  คลิ๊กดูไฟล์
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 รอบเดือนตุลาคม 2564-มีนาคม2565 ประจำปีงบประมาณ 2565  คลิ๊กดูไฟล์
- แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565  คลิ๊กดูไฟล์


- แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564                      25-4-64    คลิ๊ก 

แผนการดำเนินงานปี 63        คลิกดูไฟล์
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5  ปี        คลิกดูไฟล์
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ  6 เดือน      คลิ๊กดูไฟล์
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี            คลิกดูไฟล์

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com