** แผนดำเนินงานประจำปี

- แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565  คลิ๊กดูไฟล์

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570  คลิ๊กดูไฟล์

 

** รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบงาน 6 เดือน

- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 รอบเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม2565 คลิ๊กดูไฟล์

 

** รายงานดำเนินงานประจำปี

- แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565  คลิ๊กดูไฟล์

 

** แผนยุททธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  คลิ๊กดูไฟล์
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 รอบเดือนตุลาคม 2564-มีนาคม2565 ประจำปีงบประมาณ 2565  คลิ๊กดูไฟล์
- แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565  คลิ๊กดูไฟล์


- แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564                      25-4-64    คลิ๊ก 

แผนการดำเนินงานปี 63        คลิกดูไฟล์
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5  ปี        คลิกดูไฟล์
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ  6 เดือน      คลิ๊กดูไฟล์
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี            คลิกดูไฟล์

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com