นายกิตติศักดิ์  เทพมณี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม        

 
                                      
นางสาวบัณฑิตา  วันศรี
นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ

  นางสาวสุรีรัตน์  เสียงใส
   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน (ภารกิจ)
     

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com