นางญาณันทร  วันทา
นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
   
นางญาณันทร  วันทา
นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการ
นางเบญจมาศ  ทองศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
   
   
     นางสาวชลธิชา  พิมแก้ว
          คนงานทั่วไป
 นายประยูร  อินทราช
ครูผู้ดูแลเด็ก
   
     
             นางสุพิศ  ก้อนคำ
             ครูผู้ดูแลเด็ก 
   
     
  นางสุภาพร  ศรีธรราษฎร์
ผู้ดูแลเด็ก ทักษะ (ภารกิจ)
   
     
  นางสาวบุญสอน  แก้วกลม
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
   
     
  นางศุภิสรา วันศรี
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
   
     
  นางสาวผึ้ง  เกสรสร้อย
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
   
       
  น.ส.พรนภา  วันทา
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
   
       
  นางจันทภา  แก้วยงค์
จ้างเหมาบริการ
   

 

 

 

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com