ผู้อำนวยการกองช่าง

(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น)(ว่าง)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายช่างโยธา  ปง/ชง

ว่าง

  นายกิตติศักดิ์ เทพมณี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
นายพงษ์ศักดิ์  สุภาว์
ผู้ช่วยนายโยธา ภารกิจ
นางสาวกัญญธนัท  โคสาธนะวิสิฐ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน  
นายบรรพต  ประสริฐศรี
พนักงานสูบน้ำ (ลูกจ้างประจำ)
 
     
    นายประภา  แก่นสีดา
พนักงานผลิตน้ำประปา (ภารกิจ)
 
     
    นางสาวมาริสา  วันศรี
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ (ทั่วไป)
 
   

 

 

 
   

นายเชิดชัย  นามวงศ์
คนงานทั่วไป

 
   


 

 
    นายนิกร  จันทะลี
จ้างเหมาบริการ
 
     
    นายศุภฤกษ์  สุวรรณสิงห์
จ้างเหมาบริการ
 
     
    นายธีรวัฒน์ พละศักดิ์
จ้างเหมาบริการ
 

 

 

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com