UA-171306688-1 สำนักปลัด - อบต.น้ำอ้อม ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 - องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู โทรศัพท์: 045-662-087 โทรสาร: 045-662-087 เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 16.30 น.

สำนักปลัด

   
   นางนิลุบล  หอมชาติ
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด
 
       
นางฐิติณัฐนาถ ไชยะเดชะ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
จ่าเอกสังคม แสงแปลง
นักป้องกันบรรเทาสาธารณ ชำนาญการ
นายอัครเดช ทองมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นายสุเพชร ดีเสมอ
(งาน) กฎหมายและคดี
นิติกร ชำนาญการ
       
สิบเอกสมยศ  เคนประคอง
เจ้าพนักงานธุรการ
   น.ส.จำปา  เกษรสร้อย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ภารกิจ)
 
       
 นายปัญญา  หนึ่งคำมี
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ภารกิจ
     

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 นางสาวภัทราวดี  พูโท
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ภารกิจ 
     
     
 นายณรงค์เดช  ธรรมดวง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)  (ภารกิจ)
     
     
นายปราโมทย์  สันสิน
ยาม (ทั่วไป)
     

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 นายพร จันทะลี
คนงาน (ทั่วไป)
     
     
นายวิวัฒ ถือกล้า
คนงาน (ทั่วไป)
     

 

 

 

 

 

 

 

     
 นายอภิชิต หลักนาราม

พ.ขับเครื่องจักรกลฯ(รถบรรทุกน้ำ)

  (ทั่วไป) 
     
       

 

 

 

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com