UA-171306688-1 หัวหน้าส่วนราชการ - อบต.น้ำอ้อม ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 - องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู โทรศัพท์: 045-662-087 โทรสาร: 045-662-087 เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 16.30 น.

หัวหน้าส่วนราชการ

     
     
 

 
 

นายเฉลิม  โพธิ์ไพร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  

เบอร์โทรติดต่อ : 081-2604939

 
     
นางนิลุบล  หอมชาติ
หัวหน้าสำนักงานปลัด
เบอร์ติดต่อ  062-9195533
  นางสาวรัชนี  เนืองศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์ติดต่อ  089-2869229

     
นายกิตติศักดิ์  เทพมณี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์ติดต่อ  087-4425566
 

นางญาณันทร  วันทา
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

เบอร์โทรติดต่อ 085-6827341

     
  นายกิตติศักดิ์  เทพมณี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์ติดต่อ  087-4425566
 
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com