หัวหน้าส่วนราชการ

     
     
 

 
 

นายเฉลิม  โพธิ์ไพร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  

เบอร์โทรติดต่อ : 081-2604939

 
     
นางนิลุบล  หอมชาติ
หัวหน้าสำนักงานปลัด
เบอร์ติดต่อ  062-9195533
  นางสาวรัชนี  เนืองศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์ติดต่อ  089-2869229

     
นายกิตติศักดิ์  เทพมณี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์ติดต่อ  087-4425566
 

นางญาณันทร  วันทา
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

เบอร์โทรติดต่อ 085-6827341

     
  นายกิตติศักดิ์  เทพมณี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์ติดต่อ  087-4425566
 
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com