แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565  คลิกดูไฟล์ 

 

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565  คลิกดูไฟล์

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565  คลิกดูไฟล์

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565  คลิกดูไฟล์

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564  คลิกดูไฟล์

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษจิกายน 2564  คลิกดูไฟล์

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564  คลิกดูไฟล์

 

รายงานผลการการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี 2564   10-3-65   คลิกดูไฟล์

  

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563  คลิกดูไฟล์
ประกาศจัดซ์้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563  คลิกดูไฟล์
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ จากเว็บไซต์ธนารักษ์  คลิกดูไฟล์
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563   คลิกดูไฟล์
ประกาศสร้างถนนคอนกรีตวัดภูดินแดง 2563  คลิกดูไฟล์
ประกวดราคาสร้างถนนคอนกรีตวัดภูดินแดง 2563  คลิกดูไฟล์

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com